Zelfdiagnose tool | Kijk wat u zelf kunt doen bij een probleem met uw spa

De zelfdiagnose tool

Waterkwaliteit problemen

Waterkwaliteitsproblemen in een spa kunnen verschillende kwesties omvatten die van invloed zijn op de helderheid, veiligheid en de algemene kwaliteit van het water. Denk bij waterkwaliteitsproblemen bijvoorbeeld aan troebel water, onaangename geur, irritatie aan ogen of huid, algenbloei, kalkaanslag, overmatige schuimvorming, corrosie of lage desinfectiemiddelconcentratie.

Om waterkwaliteitsproblemen te voorkomen, is het essentieel om regelmatig de waterchemie te testen, de filters schoon te houden, de aanbevolen desinfectiemiddelen te gebruiken en de instructies van de fabrikant op te volgen.

STAP 1

Meet de pH-waarde van het water

Het meten van de pH-waarde in het water van je spa is een belangrijk onderdeel van het wateronderhoud. Maak voor het testen van de pH-waarde gebruik van pH-teststrips of een pH-testkit. Volg de specifieke instructies die bij de testkit zijn geleverd. Elke kit kan een iets andere procedure hebben, maar veelal komt het op het volgende neer:

Vul een testbuis met water
Vul een schone testbuis of container met water uit de spa. Gebruik een schone container om nauwkeurige resultaten te verkrijgen. 

Dompel de teststrip onder of voeg producten toe
Als je pH-teststrips gebruikt, dompel dan de strip enkele seconden onder in het water en wacht tot de kleur verandert. Als je een pH-testkit gebruikt, volg dan de instructies om de vereiste hoeveelheid aan het water toe te voegen.

Schud overtollig water af
Haal de teststrip uit het water en schud overtollig water af. Als je producten aan het water hebt toegevoegd, meng het dan eerst goed. 

Wacht op kleurverandering
Wacht de aangegeven tijd volgens de instructies op een kleurverandering op de teststrip of in het water.

Vergelijk met de kleurenschaal
Houd de teststrip na de wachttijd naast de kleurenschaal die bij de teststrips of testkit is geleverd. Vergelijk de kleur van de strip of het water met de kleuren op de schaal om de pH-waarde af te lezen. Een typische pH-schaal loopt van 0 tot 14, waarbij 7 als neutraal wordt beschouwd. Een pH-waarde lager dan 7 duidt op zuur water, terwijl een waarde hoger dan 7 basisch of alkalisch water aangeeft.
Voor spa’s is een pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 over het algemeen wenselijk.

Neem corrigerende maatregelen indien nodig
Als de pH-waarde buiten het gewenste bereik ligt, neem dan corrigerende maatregelen. Voeg pH-verhoger toe als de pH te laag is, of voeg pH-verlager toe als de pH te hoog is, volgens de instructies van de fabrikant.

Is het probleem opgelost?