Zelfdiagnose tool | Kijk wat u zelf kunt doen bij een probleem met uw spa

De zelfdiagnose tool

Temperatuur problemen

Temperatuurproblemen bij een spa kunnen verschillende problemen met betrekking tot de watertemperatuur omvatten, zoals het niet opwarmen of niet op de ingestelde temperatuur blijven, te warm water, onregelmatige temperatuurschommelingen, langzaam opwarmen, Foutmeldingen op het bedieningspaneel m.b.t. temperatuur  of het niet opwarmen tijdens gebruik.

Het is belangrijk om dergelijke temperatuurproblemen serieus te nemen, aangezien ze niet alleen het comfort van de spa-ervaring beïnvloeden, maar ook de efficiëntie van het systeem en de levensduur ervan kunnen beïnvloeden.

STAP 1

Controleer of de spa is ingeschakeld

Bekijk of het bedieningspaneel opgelicht is. Wanneer dit niet het geval is, dan kan het zijn dat er ergens een schakelaar uit staat. Zit er bijvoorbeeld tussen de spa en de meterkast een schakelaar geplaatst, controleer dan of deze aan staat. Is dit niet het geval, schakel deze schakelaar in. Controleer uw meterkast op uitgevallen zekeringen. Schakel eventuele uitgevallen zekeringen weer in.

Let wel; als de hoofdzekering is aangesproken, dan kan er sprake zijn van een lekstroom. Dit betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een kortsluiting in het systeem zit. Neem in dat geval contact met ons op, zodat wij dit voor u op kunnen (laten) lossen.

Is het probleem opgelost?