Private Policy | Spa Service Europe

Privacy beleid

Dit is de privacyverklaring van Spa Service Europe, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 70964211. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Spa Service Europe door middel van de verwerkingen via onze website spa-service-europe.nl alsmede het gebruik van cookies.

Privacy gebruikers website

Spa Service Europe respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Spa Service Europe. Spa Service Europe is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor de diensten van Spa Service Europe, dan vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het systeem van Spa Service Europe en worden gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Spa Service Europe. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact opnemen met de vraag uw aanmelding uit onze gegevens te verwijderen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Spa Service Europe bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Gebruik van cookies

De website van Spa Service Europe onderzoekt de mogelijkheden om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. De website maakt daarbij gebruik van cookies. Voor het plaatsen daarvan is uw toestemming nodig. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, iPad of smartphone. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website Spa Service Europe gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Spa Service Europe. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.