Installatie spabad

Hier vindt u belangrijke informatie over de installatie van spabaden / jacuzzi’s.

Wegens het gecombineerde gewicht van een spabad, water en gebruikers is het uitermate belangrijk dat de ondergrond waarop de spa rust, effen, vlak, genivelleerd (waterpas) en geschikt is om dit gewicht te dragen, zonder dat zich verplaatsing of verzakking voordoet, en dit gedurende de volledige periode dat de spa geïnstalleerd is. Indien de spa geplaatst wordt op een oppervlak dat niet aan deze eisen voldoet dan kan de ombouw en/of de spaschaal beschadigd worden. Schade veroorzaakt door een onjuist draagvlak wordt niet door de garantie gedekt.

De eigenaar van de spa is te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toestand van het draagvlak. Een houten vloer is eveneens mogelijk indien deze zodanig geconstrueerd is dat het aan de hierboven beschreven eisen voldoet. De spa moet zodanig geïnstalleerd worden dat de afwatering van de spa wegloopt. Voor spa’s die in een bodem of een grondplaat verzonken worden, moet de installatie zodanig plaatsvinden dat er 60 cm rond de spa gewerkt kan worden voor servicedoeleinden. Verzeker u ervan dat er geen belemmeringen zijn die het wegnemen van de zijpanelen van de ombouw zouden kunnen belemmeren.

Installatie spabaden buiten

Voor de keuze van de ideale buitenlocatie voor uw spa raden wij u aan met de volgende punten rekening te houden:

  • De nabijheid van de spa, zodat men snel het huis bereikt (vooral bij koud weer).
  • Het pad naar en van de spa, dit pad moet vrij zijn van verontreinigingen en bladeren die gemakkelijk in de spa geraken.
  • De nabijheid tot bomen en struiken, vergeet niet dat bladeren en vogels extra werk kunnen bezorgen waar het gaat om het schoonhouden van uw spa.
  • Een beschermde omgeving zoals een overkapping (een geringere blootstelling aan weer en wind kan een vermindering van de exploitatie- en onderhoudskosten met zich meebrengen)
  • Wij raden u aan om de spa niet onder een dak te plaatsen dat geen afvoergoten heeft, aangezien het afstromende water de levensduur van de afdekking van de spa zal verminderen.

Installatie spabaden binnen

Voor de keuze van de ideale binnenlocatie voor uw spa raden wij u aan met de volgende punten rekening te houden:

  • Voor installatie binnenshuis moet een goede ventilatie aangelegd zijn. Wanneer de spa gebruikt wordt zal veel vocht ontsnappen. Dit kan op lange termijn bepaalde oppervlakken beschadigen.

Stroomvoorziening van uw spa

Het is zeer belangrijk dat uw spa elektrisch goed wordt aangesloten rechtstreeks in de meterkast i.c.m. een werkschakelaar in de omgeving van de spa. Dit om bij reparaties en werkzaamheden aan de spa de stroom veilig te kunnen afsluiten. Vraag ernaar bij aankoop van uw spa!!!

Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

JACUZZI PLAATSING MET SPA DOLLY

Spa Service Europe servicebus met Spa dolly Spa Service Europe plaatsing jacuzzi met Spa dolly
Spa Service Europe plaatsing jacuzzi met Spa dolly Spa Service Europe plaatsing jacuzzi met Spa dolly