De waterstralen in mijn spa zijn te zwak | Spa Service Europe

De waterstralen in mijn spa zijn te zwak

Als u merkt dat de waterstralen in uw spa te zwak zijn, controleert u dan of de jets volledig opengedraaid zijn, of de water diverter niet in de juiste positie is gedraaid . Reinig ook de filter(s) om eventuele verstoppingen te verwijderen.